Toegankelijkheid van Nederlandse sportaccommodaties gewaarborgd

Utrecht, 30 Augustus 2017 /EZPress/ - Het Mulier Instituut ontwikkelde twee jaar geleden de app Sportdrempelvrij. Op Sportdrempelvrij kunnen mensen met een beperking in Nederland de toegankelijkheid van hun sportaccommodatie beoordelen. De app en site zijn gekoppeld aan het Databestand SportAccommodaties van het Mulier Instituut, waarin de gegevens van 22.000 sportaccommodaties zijn opgenomen. Vanaf de Nationale Sportweek 2017, die van 9 t/m 17 september plaatsvindt, zal de beoordelingsfunctie van Sportdrempelvrij integraal onderdeel uitmaken van Uniek Sporten.

Op de app en website van Uniek Sporten kunnen mensen met een handicap terecht voor ondersteuning bij het vinden en uitoefenen van hun sport. Uniek Sporten, een initiatief van Fonds Gehandicaptensport, werkt samen met sportconsulenten van gemeenten, WMO-loketten en sportservices door heel Nederland. Op deze wijze worden mensen met een handicap zowel online als offline bij het vinden van hun sport ondersteund.

Met de integratie van Sportdrempelvrij in Uniek Sporten, zorgt het Mulier Instituut samen met Fonds Gehandicaptensport voor een breder bereik. Door de samenwerking wordt de beoordeling van een sportaccommodatie gekoppeld aan het bestaande sportaanbod voor mensen met een handicap. Zo wordt het voor de bezoeker van Uniek Sporten direct inzichtelijk hoe toegankelijk een sportaccommodatie is en of iemand met een bepaalde handicap op het gebied van toegankelijkheid gemakkelijk een training kan bezoeken of (proef)les kan volgen. Op Uniek Sporten kunnen bezoekers, net zoals in Sportdrempelvrij mogelijk was, hun sportaccommodatie beoordelen om anderen te helpen bij het vinden van een sport en/of hen te informeren over het bezoeken van een accommodatie.

Binnen de samenwerking blijft het Mulier Instituut verantwoordelijk voor de landelijke monitoring van de toegankelijkheid van sportaccommodaties. Hugo van der Poel, Mulier instituut: ‘Met de overgang naar Uniek Sporten/FGS voorzien we dat de app wordt opgepikt door de doelgroep en intensief gaat worden gebruikt, zodat we meer inzicht krijgen in de toegankelijkheid van de sportaccommodaties in Nederland’.

Fonds Gehandicaptensport wil meer inzicht verkrijgen in de toegankelijkheid van sportaccommodaties om zo mede een aanjaagfunctie te kunnen vervullen. ‘Wij zijn trots dat we Sportdrempelvrij kunnen integreren in de community Uniek Sporten. De samenwerking met het Mulier Instituut stelt ons in staat om bij te dragen aan het informeren van zowel lokale als landelijke overheid en sportorganisaties over de toegankelijkheid van sportaccommodaties in Nederland. Doordat de beoordelingen door mensen met een handicap worden ingegeven, verwachten we een realistisch beeld te kunnen gaan schetsen van de toegankelijkheid tot sport voor deze doelgroep en geven we de bezoeker van Uniek Sporten direct toegang tot deze belangrijke informatie’ aldus Nike Boor, directeur van Fonds Gehandicaptensport.

Sportdrempelvrij is de afgelopen twee jaar met subsidie van het Revalidatiefonds en het ministerie van VWS gerealiseerd en gesteund door Ieder(In), Gehandicaptensport Nederland, Kenniscentrum Sport, Mee Nederland, Dirk Kuyt Foundation, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, de gemeente Zeist en de gemeente Utrecht. Sportdrempelvrij is mede tot stand gekomen door de betrokkenheid van Foqus Consultancy en I-pulse Internet Solutions.

//Einde bericht

Bron: Fonds Gehandicaptensport

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: