Statutenwijziging: normalisatie en Cao Gemeenten

Den Haag, 21 Augustus 2017 /EZPress/ - Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking. De arbeidsvoorwaarden bij de overheid worden dan niet langer geregeld door de Ambtenarenwet maar door dezelfde wetgeving als voor werknemers in de markt, waaronder het BW en de Wet cao.

De afspraken tussen de VNG en de gemeenten moeten in overeenstemming worden gebracht met de nieuwe wetgeving.

Aanpassing statuten
De VNG maakt op dit moment met de vakbonden afspraken over de collectieve arbeidsvoorwaarden voor alle gemeenten. Deze ‘rol’ staat in de VNG-statuten. Om mogelijk te maken dat er ook na 1 januari 2020 een cao voor alle gemeenten is, is het nodig dat de VNG haar statuten zodanig aanpast dat de bevoegdheid tot het sluiten van cao’s conform de Wet cao is vastgelegd. De VNG heeft hiervoor verschillende mogelijkheden verkend en besproken met gemeenten.

Conclusie verkenning
Op basis van de verkenning concluderen het College voor Arbeidszaken en het VNG-bestuur dat het het meest wenselijk is dat de VNG haar huidige rol in de arbeidsvoorwaarden na 1 januari 2020 voortzet. Dit zou betekenen dat:

- De VNG ook na 1 januari 2020 cao’s sluit.
- Dat deze cao’s alle gemeenten binden, maar zoveel mogelijk ruimte bieden voor lokaal onderscheid.
- Andere gemeentelijke organisaties de mogelijkheid behouden om zich bij die cao aan te sluiten.

Stemming op BALV
De leden van de VNG moeten op een algemene ledenvergadering instemmen met een statutenwijziging. Het bestuur heeft het VNG-bureau opdracht gegeven om de conclusies te verwerken in een voorstel voor een statutenwijziging. Het bestuur besluit op 5 oktober a.s. of het uitgewerkte voorstel in lijn is met de opdracht. De leden kunnen op de BALV van 1 december stemmen over het voorstel.

Meer informatie
De gemeenten ontvangen in de tweede week van oktober het voorstel voor de statutenwijziging. Hieronder de vandaag verzonden ledenbrief met meer achtergrondinformatie.


//Einde bericht

Bron: VNG

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: