Meer aardbeien bij minder telers

Foto:

Den Haag, 04 Augustus 2017 /EZPress/ - Het aantal aardbeientelers is tussen 2006 en 2017 met bijna de helft afgenomen. Tegelijkertijd daalde de teeltoppervlakte aardbeien, die was op 1 april 2017 ongeveer 5 procent lager dan in 2006. De afname van het aantal telers en de daling van het areaal ging de afgelopen jaren gepaard met een stijgende opbrengst. Deze stijging hangt vooral samen met de toename van het areaal aardbeien in de glastuinbouw. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de landbouwtelling van 2017.

Het areaal aardbeien besloeg tijdens de landbouwtelling van 1 april van dit jaar 1 630 hectare. In het piekjaar 2012 was dat nog 1 780 hectare. De teelt in kassen en betreedbare plastic tunnels is sinds 2006 toegenomen van 250 naar 400 hectare. Van de aardbeien in Nederland wordt nu 76 procent in de open grond geteeld, in 2006 was dat nog 85 procent.

Bijna de helft minder aardbeientelers
De daling van het areaal aardbeien ging gepaard met een veel sterkere afname van het aantal bedrijven. In 2017 houden 450 bedrijven zich bezig met de productie van aardbeien, 380 minder dan in 2006 (-46 procent). De afname van het aantal bedrijven waar aardbeien in open grond worden geteeld, was vrijwel even groot als dat in de glastuinbouw.

Bijna de helft minder aardbeientelers
De daling van het areaal aardbeien ging gepaard met een veel sterkere afname van het aantal bedrijven. In 2017 houden 450 bedrijven zich bezig met de productie van aardbeien, 380 minder dan in 2006 (-46 procent). De afname van het aantal bedrijven waar aardbeien in open grond worden geteeld, was vrijwel even groot als dat in de glastuinbouw.

Aardbeien vooral naar België uitgevoerd
In 2015 ging er voor ruim 32 miljoen kilo aan in Nederland geproduceerde aardbeien de grens over. Dat is 60 procent meer dan in 2010. Vooral de export naar België groeide sinds 2010, van ruim 8,9 miljoen kilo naar 13,1 miljoen kilo.
Het grootste deel van de export van Nederlandse aardbeien vond in 2015 zijn weg naar België (40,7 procent), het Verenigd Koninkrijk (15,5 procent) en Duitsland (14,6 procent).

//Einde bericht

Bron:CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.euDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: