Flevoland werkt aan zorglandschap specialistische jeugdhulp

Foto:

Den Haag, 04 Augustus 2017 /EZPress/ - Het is belangrijk om essentiële specialistische jeugdhulpfuncties te borgen. Maar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe krijg je in de regio een `duurzaam zorglandschap`? De VNG sprak met Jan Pieter Kleijburg van regio Flevoland. Zijn adviezen en tips zijn de moeite waard!

Gemeenten en aanbieders trekken in Flevoland op als partners. Ook in 2015 toen de Flevolandse gemeenten constateerden dat het zorglandschap van de jeugdzorg op slot zat. Zorgaanbieders kregen een prominente rol bij het formuleren van een gezamenlijke visie tot een duurzaam zorglandschap waarin gezins- en vraaggericht werken centraal staat.

Gezamenlijk probleem
`We kozen voor de optie, waarbij we nadrukkelijk de samenwerking met aanbieders verder intensiveerden. We hebben namelijk een gezamenlijk probleem: er is gewoon minder geld en geen van de partijen wil dat minder geld ten koste gaat van goede zorg`, zegt Jan Pieter Kleijburg, projectleider bij gemeente Almere.

Stip op de horizon
`De gemeenten zijn geconfronteerd met forse budgetkortingen. We moeten met elkaar op zoek naar een manier om budget anders in te zetten. Dit leidt tot forse omzetdalingen voor de aanbieders, met het risico dat er een chaotische afbouw van voorzieningen jeugdhulp ontstaat. Dus willen we met hen – als partners – een beeld opstellen over wat op lange termijn nodig is aan specialistische voorzieningen en hoe dat er dan uitziet`.


`Ons doel is niet alleen om elkaars expertise optimaal te benutten, maar ook om een bepaalde mate van zekerheid te geven voor de te contracteren partners. De afspraken moet je zo vormgeven dat de partners die naar die stip bewegen, zich geen zorgen hoeven te maken. Dat is de ambitie en er is volgens ons ook geen alternatief`.

`Je moet met elkaar in gesprek en in die dynamiek, en er is geen goed of slecht. Het is zaak om je doel te vertalen naar wat ervoor nodig is om dat doel te bereiken, bijvoorbeeld een andere bekostigings- en sturingsvariant. En om dat daarna te vertalen in concrete acties en afspraken op aanbiedersniveau`, aldus Kleijburg.

Lessen uit Flevoland
- Bespreek problemen in partnerschap met aanbieders en los ze samen op.
- Investeren in het goede gesprek is cruciaal. Werk samen vanuit vertrouwen.
- Als je ‘partnerschap’ roept, moet je daar ook naar handelen. Dus sturen we niet op éénjarige contracten.
- Betrek de wetenschap. De kennisinstituten met betrokken onderzoekers zijn er, gebruik ze.
- Wees bescheiden. Er is geen absolute waarheid, dus zorg voor een korte feedbackcyclus (plan, do, check)

//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.euDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: