Verzoek TenneT goedkeuring reserveprocedures Core-regio

Den Haag, 17 Juli 2017 /EZPress/ - De Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren over capaciteitstoewijzing en congestiebeheer (hierna: CACM-Verordening) zorgt voor de koppeling van de Europese dagelijkse en intradagelijkse elektriciteitsmarkten. De berekening van de marktkoppeling gebeurt aan de hand van een algoritme. De uitkomst van dit algoritme geeft aan hoe de grensoverschrijdende capaciteit gebruikt wordt.

Als om onvoorziene redenen het algoritme geen uitkomst geeft, moeten de netbeheerders volgens artikel 44 van de CACM-verordening zelf een procedure hebben om de grenscapaciteit te verdelen. Daarom heeft TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) de methodologie voor reserveprocedures (“fallback”) van de Channel-regio op 19 mei 2017 aan de ACM ter goedkeuring voorgelegd.

De netbeheerders van de Core-regio (50Hertz, Amprion, APG, Creos, Čeps, Eles, Elia, Hops, Mavir, PSE, Rte, Seps, TenneT Nederland, TenneT Duitsland, Transelectrica, en Transnet) hebben deze methodologie gezamenlijk opgesteld. De ACM moet binnen zes maanden na de ontvangst door de laatste betrokken regulerende instantie van het voorstel een besluit nemen.

Het voorstel moet, volgens de CACM-Verordening, robuuste en tijdige reserveprocedures bevatten, om een efficiënte, transparante en niet-discriminerende capaciteitstoewijzing te waarborgen voor gevallen waarin het eenvormige day-aheadkoppelingsproces geen resultaten oplevert.

Reacties welkom
Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

//Einde bericht

Bron: ACM

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: