Start bouw Nationaal Holocaust Namenmonument

Amsterdam, 14 Juli 2017 /EZPress/ - Met het produceren van circa 130.000 bakstenen door baksteenfabrikant Rodruza is de realisatie van het Nationaal Holocaust Namenmonument op 13 juli definitief van start gegaan. Sinds de presentatie in december 2016 van de plannen door architect Daniel Libeskind, is er achter de schermen door een team van architecten en specialisten hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het ontwerp. Een belangrijk onderdeel daarvan was de ontwikkeling van een speciale baksteen (kleur, maat en samenstelling). Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met baksteenfabrikant Rodruza, die eerder al had aangegeven de productie voor haar rekening te willen nemen.

De productie neemt enkele weken in beslag, van klei tot volledig afgewerkte baksteen. Vervolgens zullen de stenen elk individueel worden gegraveerd. Op dit moment wordt door ECN in Petten onderzocht welke methode daarvoor het meest geschikt is. De verwachting is dat er in de tweede helft van dit jaar gestart kan worden met het aanbrengen op de bakstenen van de meer dan 102.000 namen, geboortedata en de leeftijd bij overlijden, van de in de Holocaust vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti. Met de bouw op locatie zal - volgens de nu geldende planning - begin 2018 begonnen worden.

Namenlijst
De lijst met namen waarvan het Nederlands Auschwitz Comité gebruik zal maken is onlangs definitief gereedgekomen in nauwe samenwerking met het Joods Historisch Museum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de Oorlogsgravenstichting.

Volgende fasen
Parallel aan de productie van de bakstenen en het graveren wordt onder andere verder gewerkt aan de technische details van het ontwerp, bouwrijp maken van de locatie, productie van de roestvaststalen elementen, et cetera.

Financiering
Van de totale begroting van circa 7 miljoen euro is nu ongeveer 50% gerealiseerd. Het Auschwitz Comité is voor de overige financiering vergevorderd in gesprek met diverse vertegenwoordigers van het Nederlands bedrijfsleven, alsmede met enkele belangrijke fondsen. Daarnaast zijn er steeds meer gemeenten die bijdragen. Ook is het nog steeds mogelijk om via de website www.namenmonument.nl namen te adopteren.

//Einde bericht

Bron: Nederlands Auschwitz Comité

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: