Van het vso naar een betaalde baan

Den Haag, 12 Juli 2017 /EZPress/ - Afgelopen maandag 10 juli vond op de Utrechtse vso-school STIP de aftrap plaats van het traject `Ingeschakeld`. Staatssecretaris Jetta Klijnsma was namens de ministeries van SZW en OCW hierbij aanwezig. Om participatie op de arbeidsmarkt van jongeren uit vso en praktijkonderwijs mogelijk te maken, moeten diverse partijen `ingeschakeld` worden.

Daarom is een initiatiefgroep van LECSO (PO-Raad), sectorraad PRO (VO-Raad), AWVN (adviesdienst voor werkgevers), Divosa en de LCR, in samenwerking met de ministeries van SZW en OCW met een projectvoorstel gekomen met als doel alle partijen in te schakelen.

Waarom dit project

Op scholen voor vso en praktijkonderwijs bevinden zich de jongeren die in aanmerking komen voor een baan in het kader van de Banenafspraak. In de regio bevinden zich de werkgevers, die op zoek zijn naar jongeren uit de doelgroep van deze regeling. Alle partijen in de regio`s weten wat er moet gebeuren: onderwijs, gemeenten, werkgevers weten nu wel wat er van ze gevraagd wordt. Maar komt in een flink aantal regio`s de stroom jongeren vanuit de scholen richting werkgevers niet goed op gang.

Trots op hun baan

Enkele leerlingen van vso-school STIP vertelden bij de aftrap hoe trots zij met hun baan zijn. Zij doen mee! Als collega bij Albert Heijn, bij het bejaardenhuis en bij het hoveniersbedrijf. En zij ontvangen iedere maand salaris!

Staatssecretaris Jetta Klijnsma vertelde hoe blij zij was, dat alle partijen elkaar gevonden hebben om zoveel mogelijk jongeren uit vso en pro zo effectief mogelijk naar een betaalde baan te leiden. Ieder heeft daar zijn eigen rol in: de school, de werkgever en de gemeente.

Wim Ludeke sprak namens LECSO de hoop uit dat alle vso-scholen in hun eigen regio de verbinding kunnen maken met werkgevers om hun leerlingen de optimale kans te geven op een betaalde baan, op gewoon meedoen. Tijdens het tafelgesprek benadrukten alle aanwezigen het belang van regionale
samenwerking.

Aanwezig waren Rinda den Besten (voorzitter werkgeversorganisatie PO-Raad), Harry van de Kraats (algemeen directeur van de AWVN), Aart van der Gaag (aanjager 100.000 banen-plan), Huub Poels (bestuurder sectorraad Praktijkonderwijs), en Onno Blok (Gemeente Utrecht).

//Einde bericht

Bron: PO-Raad

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: