Codebesluit programmaverantwoordelijkheid elektriciteit

Den Haag, 17 Maart 2017 /EZPress/ - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over het voorstel van Netbeheer Nederland om de procedures en processen van de beëindiging of overdracht van de programmaverantwoordelijkheid van een grootverbruiker in de Systeemcode elektriciteit aan te passen. Verder zorgt het voorstel ervoor dat de procedures voor gas en elektriciteit gelijk lopen. Hiervoor wordt één artikel uit de Informatiecode elektriciteit en gas aangepast.

Het besluit houdt in dat de ACM het voorstel van Netbeheer Nederland vaststelt. Hiermee zijn de Systeemcode elektriciteit en de Informatiecode elektriciteit en gas gewijzigd.
Deze codewijziging zorgt ervoor dat de processen en procedures voor het administratief stoppen van de levering van energie en beëindiging of overdracht van de programmaverantwoordelijkheid eenduidig voor marktpartijen worden. Het voorstel harmoniseert de procedures voor gas en elektriciteit. Dat gebeurt door expliciet in de paragrafen uit de Systeemcode elektriciteit te verwijzen naar de processen beschreven in de Informatiecode elektriciteit en gas.
Als u belanghebbende bent, dan kunt u in bezwaar gaan bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit bekendgemaakt is, hebben ontvangen.

//Einde bericht

Bron: ACM

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: