Na verkiezingen volop inzetten op Smart Industry

Den Haag, 17 Februari 2017 /EZPress/ - Een nieuw kabinet moet zich inzetten voor een stevig publiek-privaat programma Smart Industry. Dat vragen FME, Koninklijke Metaalunie en VNO-NCW vandaag aan de politiek. Volgens de ondernemingsorganisaties gaan de ontwikkelingen op dit terrein nog niet snel genoeg. In een pamflet stellen ze dat de investeringen nog te beperkt zijn en de aanpak te versnipperd. `En dit terwijl de vierde industriële revolutie zich in steeds hoger tempo voltrekt. Veel bedrijven zijn zich dat nog onvoldoende bewust.`

Vijf stappen nodig
Volgens FME, Koninklijke Metaalunie en VNO-NCW zijn er vijf stappen nodig om ervoor te zorgen dat Nederland zich kan blijven meten met de wereldtop. Zo moet Smart Industry een hoge beleidsprioriteit worden voor het volgende kabinet onder regie van een ministerieel topteam Digitalisering. Ook moet er één fonds komen voor Fieldlabs, praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen technische oplossingen kunnen testen en implementeren.

Bedrijven ondersteunen
Bedrijven moeten ondersteund worden om de volgende stap te nemen als het gaat om slimme, nieuwe technologie, onder meer door een ‘stevig assessment’. Ook is het noodzakelijk volgens de ondernemingsorganisaties dat de onderwijsmethodiek verandert van lesgeven voor de klas naar toerusting van (vak)mensen die excelleren in de praktijk.

Datasharing in de industrie
Tenslotte kan smart industry niet zonder veilige en betrouwbare uitwisseling van data. Daarom moet cybersecurity een absolute prioriteit worden. En moet Nederland de ambitie hebben om hét expertisecentrum te worden op het gebied van datasharing in de industrie. De Smart Industry Actieagenda sluit nauw aan bij NL Next Level, de brede investeringsagenda van het bedrijfsleven.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: