Pressroom SKB

Houding baas bepaalt effect van pesten op het werk

Foto:
Een leidinggevende heeft veel invloed op de gevolgen van pesten door collega’s. Steunen van de slachtoffers halveert de burn-out klachten en voorkomt dat de medewerkers weerstand opbouwen om zich aan het werk te zetten.

Helft minder burn-outklachten als leidinggevende steun geeft aan slachtoffer

Amsterdam, 16 November 2016 /EZPress/ - In Nederland zijn meer dan 300.000 werknemers slachtoffer van pestende collega’s. Uit recente analyses van onderzoeksbureau SKB blijkt dat één op de drie slachtoffers kampt met burn-out klachten en dat één op de vier een drempel moet overwinnen om aan het werk te gaan. Behalve wanneer de slachtoffers steun ervaren van hun leidinggevenden. Dan daalt het percentage burn-out klachten onder de slachtoffers van 34% naar 18%. Van de medewerkers die niet gepest worden heeft ongeveer 11% burn-out klachten. Een goede leidinggevende kan dus veel burn-out klachten bij de slachtoffers voorkomen.

Medewerkers met burn-out klachten zijn vatbaarder voor infectieziekten en verzuimen meer. Ook maken ze meer concentratiefouten "


Effect op werkplezier is nog groter
Het effect van de ondersteuning is nog groter op het werkplezier. Bij 24% van de gepeste medewerkers is dat zodanig gedaald dat er een drempel is om zich aan de werktaken te zetten. Als deze mensen gesteund worden door hun leidinggevende, daalt dat percentage naar het niveau dat dat bij niet gepeste mensen gezien wordt: ca 5%.

Conclusies
De rol van de leidinggevende bij pesten op het werk is cruciaal. In het algemeen zullen interventies van de leidinggevende nodig zijn om het pesten een halt toe te roepen. Uit het onderzoek van SKB blijkt dat de support van de leidinggevende daadwerkelijk verschil maakt voor de gezondheid en het werkplezier van de medewerker. Als de leidinggevende zich afzijdig houdt, verdubbelt het aantal medewerkers met burn-out klachten. Het aantal medewerkers met weerstand tegen het werk is dan vijfmaal zo groot.
De persoonlijke en bedrijfseconomische gevolgen van burn-out klachten en weerstand tegen het werk. Medewerkers met burn-out klachten zijn vatbaarder voor infectieziekten en verzuimen meer. Ook maken ze meer concentratiefouten en zijn ze vaker betrokken bij (bedrijfs)ongevallen. Werkplezier is een voorwaarde voor bevlogen en productieve medewerkers.

Bevindingen uit werkdrukonderzoek
De bevindingen zijn gebaseerd op vragenlijstonderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting (“stressonderzoek”) in de periode 2014-2015. In totaal hebben 4300 medewerkers uit 12 organisaties deelgenomen, afkomstig uit de sectoren Zorg, Not for Profit, Zakelijke dienstverlening en Industrie.
De vragen gingen onder andere over de mate waarin medewerkers zich uitgeput voelen na het werk; de belangrijkste voorspeller voor burn-out en andere klachten. Daarnaast waren er vragen over het plezier in het werk en of het moeite kost om je aan het werk te zetten. Op grond hiervan werd de mate van weerstand tegen het werk bepaald. Ten slotte werd de mate van steun die medewerkers ervaren, afgeleid van vragen over de relatie met de leidinggevende.
De vragen komen uit de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA) die speciaal is ontworpen om oorzaken en gevolgen van werkstress in kaart te brengen.

Over SKb
SKB is een onderzoeksbureau dat meer dan 20 jaar gespecialiseerd is in onderzoek naar de relatie tussen arbeid, gezondheid en prestatie. SKB werkt met evidence based vragenlijsten en heeft duizenden onderzoeken gedaan in alle sectoren van de beroepsbevolking. SKB heeft een benchmarkdatabase met onderzoeksresultaten van ca. 2 miljoen respondenten. Bij SKB werken 18 medewerkers. www.skb.nl

//Einde bericht

Bron: SKB

Dit is een origineel persbericht EZPress News Distribution BV www.ezpress.eu

Links:
werkdruk meten
effect van steun bij publieksagressie
privacy bescherming
VBBA
HR-analytics
betrouwbaar resultaatDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: