Zorgverzekeraars besteden 250 miljoen euro aan reclame en acquisitie

Leiden, 25 Oktober 2016 /EZPress/ - De kosten die zorgverzekeraars maken om nieuwe klanten te werven zijn het afgelopen jaar fors gestegen. Dit blijkt uit bureauonderzoek van het Zorgverzekering Informatie Centrum (Z.I.C.). Het kenniscentrum analyseerde de reclame- en acquisitiekosten van de zorgverzekeraars van 2015 en 2016. Voor het lopende zorgseizoen (2016) gaven verzekeraars afgelopen jaar ruim 250 miljoen euro uit aan reclame en acquisitie. In het zorgseizoen 2015 kwam dit bedrag uit op ‘slechts’ 228 miljoen euro.


Acquisitiekosten ruim 215 miljoen euro
Het afgelopen jaar gaven zorgverzekeraars gezamenlijk ruim 215 miljoen euro uit aan acquisitie. De kosten van de afzonderlijke zorgverzekeringslabels zijn niet allemaal bekend, wel openbaar zijn de kosten die verschillende coöperaties maakten. Van alle coöperaties gaf Coöperatie VGZ het meeste uit aan acquisitie; met zo’n 67 miljoen euro. ENO gaf, met slechts 1 miljoen euro het minste uit aan acquisitie. In 2014 gaven Nederlandse verzekeraars nog zo’n 185 miljoen euro uit aan acquisitie: een stijging van 30 miljoen euro.


Acquisitiekosten per verzekerde
Per verzekerde maakte ONVZ op concernniveau de hoogste acquisitiekosten met €31,-. Op labelniveau bestaan er nog grotere verschillen. Helaas is niet van ieder afzonderlijk zorglabel bekend wat de acquisitiekosten per verzekerde zijn. Van de labels waar dit wel van bekend is, is Avero Achmea het label met de hoogste acquisitiekosten; namelijk €53,- per verzekerde.


Reclamekosten per verzekerde hoogst bij ENO
In 2015 gaven zorgverzekeraars gezamenlijk ruim 35 miljoen euro uit aan reclamekosten. Dit is een daling van circa 2 miljoen euro ten opzichte van 2014. Per verzekerde gaven verzekeraars in 2015 circa €3,- uit aan reclame. Per verzekerde gaf ENO het meeste uit aan reclame; namelijk €5,-, gevolgd door Zorg & Zekerheid en ASR, met beiden een bedrag van €4,- per verzekerde per jaar.


Bekijk het volledige onderzoek op de onderzoekspagina van het Z.I.C.

//Einde bericht

Bron:Zorgverzekering Informatie Centrum

Dit is een origineel persbericht EZPress News Distribution BV www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: