Eén Europees octrooi stap dichterbij na akkoord Nederland

Den Haag, 15 September 2016 /EZPress/ - Nederland heeft het verdrag geratificeerd waarin wordt geregeld dat ons land meedoet aan de nieuwe Europese rechtbank voor octrooigeschillen. VNO-NCW en MKB-Nederland reageren verheugd. Daarmee komt één Europees octrooi, na meer dan 40 jaar discussie over voertalen, vergoedingen en dubbele procedures in de EU, nu eindelijk een stap dichterbij.

Mijlpaal
De ondertekening door Nederland is een belangrijke mijlpaal volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij hopen dat andere landen snel volgen. Nederland is als elfde land akkoord gegaan met het verdrag. Maar de octrooirechtbank gaat pas van start zodra dertien lidstaten -waaronder Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk- de afspraken hebben goedgekeurd.
Naast de rechtbank gaat ook het unitair octrooi van start. Dat betekent dat uitvindingen hierdoor gelijke bescherming genieten binnen de Europese Unie (met uitzondering van Spanje, Kroatië en Polen).

Voordelen bedrijfsleven
Innovatieve ondernemers kunnen via het nieuwe systeem in één keer voor nagenoeg heel Europa een octrooi verkrijgen. `Daarmee gaat voor veel Nederlandse ondernemers, die doorgaans heel vindingrijk zijn, een enorme markt open`, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. In één klap worden namelijk 25 landen, met in totaal meer dan 400 miljoen inwoners, bereikt. Lagere kosten, efficiëntere rechtspleging en meer rechtszekerheid zijn andere heel belangrijke voordelen van één Europees octrooi voor het bedrijfsleven.

Nationale en Europese octrooien
Het unitair octrooi wordt een extra mogelijkheid naast het bestaande stelsel van nationale en Europese octrooien. De nieuwe rechtbank, het Eengemaakt Octrooigerecht (Unified Patent Court), zal uitspraken doen over inbreuk op of vernietiging van Europese of unitaire octrooien. Deze uitspraken gelden dan in alle deelnemende landen. Ook in Nederland zal een vestiging van deze rechtbank komen.

Gevolgen Brexit
Naast Nederland hebben inmiddels ook Frankrijk, Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Luxemburg, Malta, Portugal, Zweden en Finland het unitair octrooipakket goedgekeurd. Duitsland volgt waarschijnlijk binnenkort. Daarnaast is ook goedkeuring door het Verenigd Koninkrijk vereist. Wat de exacte gevolgen van de aangekondigde `Brexit` voor de ingangsdatum zijn, is nog onduidelijk.

Lees meer over octrooien eu (europese unie) innovatie

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: