Proef Karmac Bibliotheek Lienden tot 1 mei 2016 verlengd

Foto:
Groep 1 en 2 van OBS De Sterappel krijgen een verhaaltje voorgelezen door vrijwilliger Ineke Vermaas.

Buren/Lienden, 18 December 2015 /EZPress/ - De pilot van de bibliotheek te Lienden wordt met drie maanden verlengd. De openbare bibliotheek van Karmac Bibliotheek in het Kulturhus blijft daardoor in ieder geval tot 1 mei geopend. Daartoe heeft de gemeenteraad van Buren deze week besloten.

College Buren heeft meer tijd nodig voor raadsvoorstel toekomst leesstimulering "


Na lange tijd zonder bibliotheek, startte de gemeente Buren in 2013 een 2-jarige proef met als doel het lezen te stimuleren en om daarmee ook de laaggeletterdheid in de gemeente te bestrijden. In het Kulturhus van het dorp Lienden startte Karmac Bibliotheek met het openbare bibliotheekwerk. Afhankelijk van de uitkomsten van deze 2-jarige proef, overweegt de gemeenteraad van Buren ook in Maurik, Beusichem en Buren openbare leespunten te realiseren.

De proef zou in januari aflopen, echter het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het uitwerken van een raadsvoorstel met meerdere opties. Dit voorstel wordt niet vóór 1 maart 2016 verwacht en daarmee dreigde er mogelijke vroegtijdige sluiting van de Karmac Bibliotheek. Door de proef nu te verlengen blijft de bibliotheek tot 1 mei 2016 geopend wanneer de besluitvorming van de raad over leesstimulering naar verwachting zal zijn afgerond. De raad heeft het college bovendien opgeroepen in het raadsvoorstel meerdere scenario’s uit te werken ter bevordering van leesstimulering c.q. aanpak van laaggeletterdheid voor alle inwoners van de gemeente.

Volgens Theo Doreleijers, algemeen manager van Karmac Bibliotheek, is de proef in Lienden in de afgelopen twee jaar succesvol verlopen. “Ons ledental is dit jaar met 34% gegroeid en we verwachten dat het aantal uitleningen in 2015 met meer dan 50% zal zijn toegenomen.”

//Einde bericht

Bron: Karmac Bibliotheek

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Links:
De website van de Karmac Bibliotheek in Lienden.Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: