Karmac Bibliotheek: ‘een volwaardige bibliotheek in Lopik kan voor 78.000 euro’

Foto:
Volwaardige bibliotheek kan voor 78.000 euro.

Lopik, 21 Oktober 2015 /EZPress/ - Volgens Karmac Bibliotheek uit Lelystad kan een volwaardige bibliotheek in de gemeente Lopik worden gerealiseerd voor het gemeentelijk budget van 78.000 euro, ofwel 5,50 euro per inwoner. Daartoe is wel een andere aanpak nodig en de durf om met een andere bibliotheekaanbieder in zee te gaan.

“De samenleving verandert en dat heeft dus ook gevolgen voor de functie van een bibliotheek”, zegt Theo Doreleijers, algemeen manager van Karmac Bibliotheek. “Wij laten de gemeente daarom ook zélf bepalen welke functies zij bij onze bibliotheek onder wil brengen en vanzelfsprekend nemen wij daarbij het beschikbare budget als uitgangspunt.”

Voor bestrijding van laaggeletterdheid is beschikbaarheid van boeken dicht bij huis onontbeerlijk. Theo Doreleijers: “Binnen het door de gemeenteraad van Lopik vastgestelde budget van € 78.000 per jaar denken wij dat het mogelijk is om tenminste één volwaardige vestiging open te houden, een aantal professioneel ondersteunde vrijwilligersbibliotheken te realiseren en boeken beschikbaar te stellen aan scholen. In de gemeente Buren hebben wij dit zelfs aangeboden voor minder dan € 5,00 per inwoner per jaar.”

Altijd binnen budget
Karmac Bibliotheek is een innovatieve, lean & mean organisatie zonder overbodige overhead. De overeenkomsten die Karmac Bibliotheek met gemeenten sluit zijn open en eerlijk. Zonder verborgen kosten, zoals meerjarige afbouwregelingen, weerstandsreserves of frictiekosten bij beëindiging. Doreleijers: “En wij werken altijd binnen het door de gemeente bepaalde budget!”

Karmac Bibliotheek is vanaf begin jaren zeventig actief als dienstverlener in de bibliotheekbranche. Landelijke bekendheid kreeg Karmac met de bibliobussen, die zij zonder provinciale subsidie of extra kosten voor bibliotheken en gemeenten sinds 2009 in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland heeft ingezet. In 2014 is Karmac gestart met de eerste vijf vaste bibliotheekvestigingen, in de gemeenten Waterland en Buren.

Karmac Bibliotheek behoort tot de Kennis, Marketing en Media Groep (KMM) uit Lelystad. Dat is een krachtige bundeling van bedrijven op het gebied van informatievoorziening en onderwijs. De groep is dé specialist in opslag, bewerking en verspreiding van kennis en informatie voor overheid en bedrijfsleven.

//Einde bericht

Bron: Karmac Bibliotheek

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Links:
Alles over het bibliotheekwerk van KarmacDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: