Karmac Bibliotheek: andere aanpak bespaart gemeenten veel geld

Foto:
Met een andere aanpak kunnen gemeenten veel geld op de bibliotheek besparen.

Lelystad, 17 Oktober 2015 /EZPress/ - Volgens Karmac Bibliotheek uit Lelystad kan iedere gemeente in Nederland met een andere aanpak van de bibliotheek veel geld besparen. “De samenleving verandert en dat heeft dus ook gevolgen voor de functie van een bibliotheek”, zegt Theo Doreleijers, algemeen manager van Karmac Bibliotheek. “Bovendien zouden gemeenten zélf moeten bepalen welke functies zij bij een bibliotheek willen onderbrengen.”

Mits gemeenten de durf hebben om met een andere aanbieder in zee te gaan, kunnen zijn veel geld besparen op de bibliotheek "


Karmac Bibliotheek heeft zich deze week tot colleges van B&W en raadsfracties in het land gericht met het bericht dat door flexibel in te spelen op de wensen van de gemeente veelal voorgenomen bezuinigingen op het bibliotheekwerk ruimschoots haalbaar zijn. “Het is onze missie om de inwoners van de gemeenten waar wij actief zijn te helpen bij hun functioneren in de maatschappij”, zegt Doreleijers. “Dat doen we door bibliotheekvoorzieningen dicht bij de mensen aan te bieden. Dat vereist natuurlijk een andere aanpak en wellicht voor veel gemeenten ook de durf om met een andere aanbieder in zee te gaan. Maar het bespaart hen wel flink geld op de gemeentebegroting.”

Tekorten
Karmac Bibliotheek is een innovatieve, lean & mean organisatie zonder overbodige overhead. De overeenkomsten die Karmac Bibliotheek met gemeenten sluit zijn open en eerlijk, zonder verborgen kosten, zoals meerjarige afbouwregelingen, weerstandsreserves of frictiekosten bij beëindiging. Doreleijers: “En we werken altijd binnen het door de gemeente bepaalde budget! Dat is natuurlijk vanzelfsprekend, echter de praktijk wijst uit dat dikwijls bestaande bibliotheekvoorzieningen met grote tekorten draaien.”

Gemeente bepaalt zelf welke bibliotheekdiensten
Doreleijers: “Onze professionele dienstverlening omvat uiteenlopende bibliotheekdiensten. Zo kunnen we scholen ondersteunen met een lees- en mediacoach, kunnen we werkplekken voor ZZP’ers beschikbaar stellen en we kunnen aandacht besteden aan cultuur, ontmoeting en debat. Maar indien de gemeente dit liever wil onderbrengen bij de scholen zélf, commerciële verhuurders van werkruimte, musea respectievelijk buurthuis, dan kan dat ook! Niet de bibliotheek, maar de gemeente bepaalt immers welke diensten er geleverd moeten worden.”

Karmac Bibliotheek is vanaf begin jaren zeventig actief als dienstverlener in de bibliotheekbranche. Landelijke bekendheid kreeg Karmac met de bibliobussen, die zij zonder provinciale subsidie of extra kosten voor bibliotheken en gemeenten sinds 2009 in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland heeft ingezet. In 2014 is Karmac gestart met de eerste vijf vaste bibliotheekvestigingen, in de gemeenten Waterland en Buren.

Karmac Bibliotheek behoort tot de Kennis, Marketing en Media Groep (KMM) uit Lelystad. Dat is een krachtige bundeling van bedrijven op het gebied van informatievoorziening en onderwijs. De groep is dé specialist in opslag, bewerking en verspreiding van kennis en informatie voor overheid en bedrijfsleven.

//Einde bericht

Bron: Karmac Bibliotheek

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu

Links:
Karmac Bibliotheek - andere aanpak bibliotheek levert veel geld op
Lees De Bibliotheek - magazine van Karmac BibliotheekDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: