VPHuisartsen vraagt oordeel NZa over machtsmisbruik VGZ

Utrecht, 13 Januari 2015 /EZPress/ - Op dit moment heeft VGZ voor 2015 voor ruim een miljoen verzekerden nog geen huisartsenzorg ingekocht. Een groot aantal huisartsen voor wie VGZ de preferente zorgverzekeraar is, heeft het voorgelegde TROG-contract niet willen tekenen.

Veel huisartsen hebben principiële bezwaren tegen de contractvoorwaarden waarmee zij een financiële bonus kunnen ontvangen indien zij de medicatie voorschrijven en naar zorginstellingen en laboratoria verwijzen die door VGZ zijn geselecteerd.
De huisartsen weigeren daarnaast in te stemmen met de contractbepaling waarmee zij zich bereid verklaren inzage te geven in de patiëntendossiers indien de verzekeraar dat in het kader van fraudebestrijding, nodig acht. De huisartsen wensen het recht van patiënten op privacy, het beroepsgeheim, niet prijs te geven.
Tenslotte maken zij bezwaar tegen de verlaging van de tarieven (tot wel 75%) van bepaalde medische verrichtingen die daardoor niet meer kostendekkend aangeboden kunnen worden. Het betreft verrichtingen die voorheen vaak in het ziekenhuis plaatsvonden. De verwachting is dan ook dat patiënten voor deze verrichtingen sneller zullen worden doorverwezen met mogelijk consequenties voor het eigen risico van patiënten.

VGZ weigert te onderhandelen met praktijkhouders of met de door hen ingeschakelde Zorgmakelaar. Het is huisartsen in een gezamenlijk werkgebied wettelijk niet toegestaan zelf te onderhandelen met een verzekeraar. Via een zorgmakelaar kan dat volgens de NMa-regels wel. Overigens weigeren ook andere zorgverzekeraars zoals Achmea, CZ en Menzis over contractvoorwaarden met huisartsen of hun vertegenwoordigers te onderhandelen.

VPHuisartsen heeft de NZa gevraagd te onderzoeken in welke mate er sprake is van misbruik van marktmacht door de preferente zorgverzekeraar VGZ met haar weigering te onderhandelen met de vertegenwoordigers van de huisartsen en of VGZ daarmee de Mededingingswet overtreedt.

Tevens vraagt de vereniging van praktijkhouders het oordeel van de Toezichthouder NZa over de consumentenvoorlichting op de VGZ site als zouden alle huisartsen, dus ook de 500 zonder contract, gecontracteerd zijn. Volgens VPHuisartsen is door het geven van onjuiste informatie, ook na verzoek tot correctie, sprake van misleiding van potentiële klanten. Inschrijving bij een huisarts zonder contract betekent dat tal van medische verrichtingen en zorg bij hun eigen huisarts, voor verzekerden niet meer vergoed worden. Dat geldt ook voor de chronische zorg en GGZ-hulp door de eigen praktijkondersteuners. Niet alleen voor VGZ-verzekerden maar voor alle patiënten van `verre` verzekeraars in de betreffende huisartsenpraktijk, die gewend zijn dat hun verzekeraar de preferente contractafspraken van hun huisarts volgt.

//Einde bericht

Bron: VP Huisartsen

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: