Pressroom DDinformatica Group BV.

DDi Factuur nu ook gekoppeld met Exact Online

Foto:
Technische koppeling DDi Factuurverwerking en Exact Online

Hoofddorp, 07 Augustus 2014 /EZPress/ - DDi heeft een koppeling gerealiseerd naar Exact Online, de uitgebreide financiële en bedrijfssoftware van Exact. Met deze koppeling worden automatisch en op intelligente wijze gegevens uitgewisseld tussen Exact Online en DDi Factuur, de factuurverwerkingssoftware van DDi. Daarmee wordt een grote groep gebruikers van zowel de DDi Factuur- als de Exact Online-toepassingen in de gelegenheid gesteld nog beter en efficiënter hun werk te doen.

Belangrijk voordeel voor die gebruikers is dat het (factuur)verwerkingsproces op deze manier nog verder wordt geautomatiseerd. Gebruikers van Exact Online kunnen direct beschikken over de ingekomen en door de DDi software herkende en verwerkte documenten/informatie. Daarmee komt het doel, een nagenoeg zonder mensenhanden verwerkte stroom van (financiële) documenten en gegevens opnieuw dichterbij. Het maakt het de gebruikers mogelijk nog meer plaats- en tijdonafhankelijk te werken. Ze beschikken door deze koppeling altijd direct over alle actuele gegevens, geïntegreerd met de financiële bedrijfsregels in Exact Online waardoor het proces naadloos kan doorlopen.

De eerste projecten waar deze koppeling wordt gerealiseerd, worden binnenkort opgeleverd.

DDi Factuur eenvoudig te koppelen met financiële systemen
DDi Factuur, de oplossing van DDi voor de automatische verwerking van inkoopfacturen, heeft in de afgelopen 10 jaar een grote lijst gebruikers opgebouwd in de zorg, overheid, het onderwijs en bankwezen. In die periode zijn ook tal van technische koppelingen gerealiseerd met de meest gangbare financiële systemen. Nu is daar Exact Online aan toegevoegd, een snelgroeiend segment in de markt van financiële bedrijfssoftware.

Dankzij de eigen Development afdeling heeft DDi de mogelijkheid om technische koppelingen naar wens van de gebruiker te ontwikkelen en in te richten.

Cloud oplossing Exact Online gekoppeld aan DDi software
De toenemende vraag naar bedrijfssoftware die het plaats- en tijdonafhankelijk werken kan ondersteunen heeft er onder meer toe geleid dat Exact met Exact Online een cloud oplossing op de markt heeft gezet voor een volledige online financiële boekhouding.

Doordat beide producten nu met elkaar gekoppeld kunnen worden, worden zowel de efficiency als het overzicht en inzicht in de actuele financiële situatie sterk vergroot. Vanaf verschillende locaties kan informatie via DDi Factuur worden toegevoegd aan Exact Online. Dat maakt een organisatie slagvaardiger en uiterst competitief.


Over DDi document Software
Al ruim twee decennia is DDi actief om documenten om te zetten in data en deze data toepasbaar te maken. DDi is de eerste organisatie in Europa geweest (m.n. de Benelux markt) die zich heeft gespecialiseerd in digitale document- en data verwerking. Door steeds een omvangrijk deel van haar winst te investeren in innovatie, haar internationale netwerk aan specialisten verder uit te bouwen en continu te investeren in kennis heeft DDi Document Software nog steeds een leidende positie binnen haar specialisme. Met een uiterst gedreven en professioneel team werken we dagelijks met passie en gedrevenheid aan onze missie en strategie.

Links:
DDi Factuurverwerking
Technische koppelingen DDi

Volg DDinformatica Group BV.Download foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: