Bescheiden deel export naar grote groeimarkten

Den Haag, 18 December 2013 /EZPress/ - In 2012 was het deel van de Nederlandse goederenexport naar de grote groeimarkten China, India, Indonesië en Saoedi-Arabië bescheiden in vergelijking met de Duitse en Belgische exportaandelen. Binnen de totale EU staat het Nederlandse exportaandeel op een zestiende plek.

Binnen de totale EU staat het Nederlandse exportaandeel op een zestiende plek. "


In 2012 ging 1,6 procent van de totale Nederlandse exportwaarde naar China. Dit aandeel lag beduidend lager dan de 6,1 procent die Duitsland noteerde. Ook de Belgische export naar China was relatief hoger. India bleek voor België relatief gezien een belangrijke handelspartner in 2012. Van de Belgische goederenuitvoer ging 2,3 procent naar dit land. Duitsland exporteerde 0,9 procent naar India, terwijl dit aandeel voor Nederland slechts 0,4 procent was. De aandelen van de exporten naar Saoedi-Arabië en Indonesië tonen minder grote verschillen. In totaal was de Nederlandse export naar de genoemde grote groeimarkten (2,5 procent) beduidend lager dan de Duitse (8,1 procent) en Belgische (5,1 procent).

Gemeten in waarde was Nederland in 2012 de tweede exporteur binnen de EU-28. Voor wat betreft het aandeel van de export naar de grote groeimarkten China, India, Indonesië en Saoedi-Arabië bezette Nederland slechts een zestiende plek. Bovendien bleef het Nederlandse aandeel van 2,5 procent bijna de helft onder het EU-gemiddelde. Hier speelt deels mee dat juist in Nederland een groot deel van de export wederuitvoer is: producten die na invoer hooguit een kleine bewerking ondergaan en weer worden uitgevoerd, vooral naar Europese landen. Van alle 28 EU-landen had Duitsland in 2012 relatief de meeste export naar de vier grote groeimarkten. Finland (6,4 procent) en het Verenigd Koninkrijk (5,8 procent) completeerden de top drie.
Aandelen grote groeimarkten in totale exportwaarde EU-28, 2012
Aandelen grote groeimarkten in totale exportwaarde EU-28, 2012
Export naar China sterk toegenomen
Tussen 2008 en 2012 is de Nederlandse goederenexport naar China bijna in waarde verdubbeld tot 7,6 miljard euro. Hiermee is China de belangrijkste grote groeimarkt voor de Nederlandse export. De exporten naar de overige grote groeimarkten namen niet sterk toe. Met 2,2 miljard euro was Saoedi-Arabië in 2012 de tweede belangrijkste grote groeimarkt, gevolgd door India. De Nederlandse goederenuitvoer naar Indonesië lag daarentegen in 2012 onder het niveau van 2008.

//Einde bericht


Bron: CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: