Mansveld: Alle landen nodig voor wereldwijde aanpak klimaatverandering

Den Haag, 20 November 2013 /EZPress/ - Alle landen moeten zich inzetten om klimaatverandering aan te pakken. Deelname van elk land aan het nieuwe klimaatakkoord is cruciaal. De overeenkomst moet daarom ruimte laten voor verschillen in ambities en in nationale aanpak. Dit zei staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vandaag tijdens de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (VN) in Warschau.

Op deze top willen VN-landen het fundament leggen voor een nieuw klimaatakkoord. Dat moet in 2015 worden gesloten en na 2020 in werking treden.

Voorkomen
Landen dienen volgens Mansveld volgend jaar al aan te geven hoe zij hun uitstoot van broeikasgassen verminderen. ‘’Dat is ambitieus, maar niet onmogelijk.’’ Om verregaande klimaatverandering te voorkomen zet Nederland in Europees verband in op een reductie van tenminste 40 procent in 2030.

Mansveld riep de landen op om het snel eens te worden over het uitbannen van HFK’s; sterke broeikasgassen die onder meer in koelinstallaties zitten. Dat draagt bij aan extra broeikasgasreductie voor 2020. ‘’Als internationale gemeenschap moeten we samen werken aan een duurzame, koolstofarme, klimaatbestendige wereld. Het besef groeit dat we wereldwijd actie moeten ondernemen. Business as usual is geen optie’’, aldus de staatssecretaris.

Aanpassen
Ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen moeten zich volgens haar aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. ``Zo kunnen zij hun kwetsbaarheid beperken.’’ Aanpassen betekent meer dan louter het bouwen van dijken om zich te beschermen tegen overstromingen: ``Landen moeten klimaatbestendig worden. We moeten samenleving, economie en ecosystemen veerkrachtiger maken.’’

Het klimaatakkoord moet individuele landen daarbij helpen, aldus Mansveld. Dit kan bijvoorbeeld door kennis over het aanpassen aan klimaatverandering te delen. Landen kunnen dan in kaart brengen wat hun risico’s zijn en hoe ze die kunnen verminderen. Nederland en zijn bedrijfsleven kunnen andere landen daarbij steunen.

Klimaatbeleid is volgens Nederland niet alleen noodzakelijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het biedt ook kansen voor economische groei, werkgelegenheid en welvaart door duurzame innovaties.

In haar toespraak haalde zij Ralien Bekkers aan, de Nederlandse jongerenvertegenwoordiger voor duurzame ontwikkeling bij de VN: ‘’The future will be whatever we make it, and we’ll make it together.’’ Volgens Mansveld ligt de sleutel voor een klimaatbestendige samenleving bij die samenleving zelf. Overheid, bedrijven, en burgers kunnen allemaal actie ondernemen tegen klimaatverandering: ,,We are all part of the solution.’’

Bron: Ministerie I&M

//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: