Online chatten handig voor doven

Maastricht, 21 September 2007 /EZPress/ - Bij Vodafone Nederland is deze week een pilot gestart van een nieuwe vorm van klantenservice, namelijk een online chat tussen klant en Vodafone. Na de eerste dagen blijkt deze klantenservice ook bijzonder geschikt te zijn voor doven en slechthorenden.

Vodafone Nederland is in zijn dienstverlening steeds op zoek naar nieuwe wegen om behulpzaam te zijn naar zijn klanten. Online chat geeft de klant de mogelijkheid om via het web rechtstreeks en persoonlijk contact te leggen met klantenservice.

De nieuwe service blijkt al tijdens de eerste dagen een bijzondere toegevoegde waarde te hebben voor een bepaalde groep klanten nl. doven en slechthorenden. Deze groep mensen kan nu relatief eenvoudig contact leggen met de klantenservice. De chat service is nog in een pilot fase en voorlopig alleen ingericht om vragen met betrekking tot facturen te beantwoorden.

//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: