Pressroom Occupy Den Haag

Aangifte tegen Kabinet Rutte wegens uitbuiting

Den Haag, 28 Juni 2013 /EZPress/ - M.A. van den Berg doet aangifte van `uitbuiting van het Nederlandse volk` door kabinet Rutte.

Marianne van den Berg heeft vandaag 28 juni om 16:00 op het politiebureau Zuiderpark Den Haag aangifte gedaan tegen het kabinet Rutte. De aangifte dient als aanklacht tegen `de uitbuiting van het Nederlandse volk` door het kabinet. Met deze breed geformuleerde aanklacht is aangifte gedaan van onder meer schending van mensenrechten, discriminatie, slavenarbeid en leugens en bedrog.

Nadat Marianne van den Berg in Nederland op 12 september 2011 het startschot gaf voor de Occupy beweging in Nederland, door ruim 3 weken in haar eentje op het Binnenhof te demonstreren, laat zij opnieuw verrassend van zich horen door tegen het hele kabinet, met naam en toenaam, aangifte te doen. Elk lid van het kabinet wordt persoonlijk voor zijn of haar daden in dit kabinet ter verantwoording geroepen.
Met deze actie roept zij op om deze aanklacht te steunen, door dezelfde aangifte te doen, bewijzen aan te dragen en om de discussie te openen hoe eindeloos falende politici verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun wandaden.
Zij hoopt dat velen met haar deze aangifte zullen doen, om alleen al door het grote aantal van aangiften het kabinet publiekelijk aan te klagen.

Via imagine2Be livestream kan vanaf ongeveer 21:00 vandaag de aangifte en verdere toelichting van Marianne worden gevolgd: http://www.imagine2b.com.

Vragen en verzoeken tot deelname aan de actie kunnen worden gericht aan mailadres: aangiftetegenhetkabinet@imagine2b.com

Links:
Persbericht op Occupy Den Haag website

Volg Occupy Den Haag
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: