Huis voor Klokkenluiders is verslechtering

Den Haag, 26 Juni 2013 /EZPress/ - VNO-NCW en MKB-Nederland hopen dat de Tweede Kamer niet instemt met het initiatiefwetsvoorstel van SP-Kamerlid Ronald de Raak voor een Huis voor Klokkenluiders. Volgens de ondernemingsorganisaties functioneert het huidige Adviespunt Klokkenluiders goed. Het Huis voor Klokkenluiders is duurder en biedt minder zekerheden voor werknemers en werkgevers.

Intern melden
De ondernemingsorganisaties vinden dat de klokkenluider te allen tijde de regie moet kunnen houden. Dat is het in het wetsvoorstel niet het geval. Ook is niet geregeld dat een werknemer eerst een interne melding moet doen van een misstand.

Klachtrecht
In het Huis voor Klokkenluiders worden de advies- en de onderzoekstaak gekoppeld. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat niet wenselijk. Het Huis kan andere onderzoeksinstanties voor de voeten lopen. Bovendien is het klachtrecht voor werknemers en werkgevers in geval van onbehoorlijk handelen door het Huis niet geregeld.

Overleg
Het Adviespunt Klokkenluiders, dat 1 miljoen euro kost, wordt volgend jaar geëvalueerd. Het Huis kost 3,5 miljoen euro, en dat is nog exclusief een fonds voor klokkenluiders. De Tweede Kamer overlegt donderdag over het wetsvoorstel.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: