Robot Techniek Lab Almere kiest voor Creative Campus

Foto:
De contractondertekening voor de vestiging van het Robot Techniek Lab op het Creative Caopmpus in Almere. Links Meine Breemhaar, directeur MAC3PARK, rechts Andries Greiner Voorzitter van Technocenter Flevoland.

Almere/Lelystad, 13 Juni 2013 /EZPress/ - Het Robot Techniek Lab gaat zich per 1 oktober 2013 vestigen op de Creative Campus Almere van MAC3PARK. Vandaag is daartoe op de Jaardag van Technocentrum Flevoland een contract getekend door de heren Andries Greiner (voorzitter Technocentrum Flevoland) en Meine Breemhaar (directeur MAC3PARK).

Kennisontwikkeling

Enige tijd geleden is in Flevoland mede op initiatief van Technocentrum Flevoland het project Robot Techniek Lab (RTL) van start gegaan. Doel van dit project is de kennisontwikkeling op het gebied van robotica in het onderwijs en het bedrijfsleven te bevorderen. Een belangrijk onderdeel van dit project is de realisatie van een fysiek Robot Techniek Lab. Het Robot Techniek Lab moet een omgeving worden waar studenten van verschillende onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven kunnen werken aan robot gerelateerde projecten.
Het Robot Techniek Lab gaat zich op de Creative Campus richten op jongeren die door middel van samenwerking (action learning) praktische robot gerelateerde vraagstukken gaan oplossen. Het gaat daarbij om MBO (niveau 4, elektro, Werktuigbouwkunde, ICT) en HBO (IOT, IIE, werktuigbouwkunde/ elektrotechniek van Windesheim en de Agrarische Hogeschool Almere (CAH).

Combinatie

Er is een grote vraag naar goed opgeleide mensen met kennis in de robottechniek (combinatie van werktuigbouw, elektrotechniek en ICT). Gelijktijdig hebben de huidige opleidingen elektrotechniek en werktuigbouw een saai imago. Door een combinatie te maken van werktuigbouwkunde, elektrotechniek én ICT ontstaat het vakgebied robotica; dit moet een aantrekkelijke keuze voor jongeren gaan worden. Het bedrijfsleven heeft behoefte aan mensen met het nieuwe denken (productgericht: product vanuit nieuwe techniek optimaliseren; in tegenstelling tot oude denken, productiegericht: denken vanuit productieproces). Dit vraagt anders opgeleide mensen, in die behoefte voorziet het Robot Techniek Lab.

Broedplaats

De aanpak van het Robot Techniek Lab sluit naadloos aan bij het Creative Campus, dat een creatieve broedplaats is met leer/werk locaties op creatief, technisch en cultureel niveau. De inrichting van het Robot Techniek Lab op de Creative Campus bestaat ruwweg uit drie onderdelen. Er komt een zogenaamd Leer- en Ontdekcentrum (LOC) dat is bestemd om jongeren uit alle lagen van het onderwijs veelvuldig in aanraking met techniek te brengen door ze spelenderwijs te laten ontdekken dat techniek in allerlei dagelijkse situaties voorkomt. Voorts zal er een Mechatronisch-besturingscentrum/practicum worden ingericht, dat een deel van de praktijkvoorziening vormt om zowel werknemers uit bedrijven als studenten uit het VMBO, MBO en HBO de principes van besturingstechniek en automatisering bij te brengen. En er komt een experimenteeromgeving, het eigenlijke Robot Techniek Lab. In deze experimenteeromgeving worden de prototypes van de robot geconstrueerd. In het Robot Techniek Lab staan straks de automatiseringsconcepten en -systemen opgesteld die een weergave zijn van toekomstige gerobotiseerde (productie)systemen

Aantrekkelijk voor bedrijven

Het is de bedoeling dat zich rondom het Robot Techniek Lab bedrijven verzamelen in zogenaamde bedrijvenkringen. Geclusterd op onderwerp ontmoeten de bedrijven elkaar met de focus op innovatie en een nieuwe generatie innovatief personeel. Het moderniseren van onderwijs en het werken aan de competenties van een nieuwe generatie personeel trekt bedrijven aan die ook in de toekomst voorop willen lopen, zo is de verwachting. Het Robot Techniek Lab heeft nog een tweede aantrekkingskracht voor bedrijven. Want voor de bedrijven die zich tot de bedrijvenkringen scharen geldt dat zij hun kennis delen, kennis bundelen en hun eigen en gezamenlijke innovatiekracht kunnen versterken.
Wilbert Roeleveld, directeur van Technocentrum Flevoland geeft aan dat de betrokkenheid van bedrijven bij het lab gebaseerd is op twee punten: “Bedrijven zien de waarde van goed opgeleid personeel. Het Robot Techniek Lab leidt jongeren op volgens de nieuwe standaard van bedrijven, waarbij de technische oplossingen vooral tot stand komen vanuit de gebruikersvraag. Zo ontstaat innovatie.”

//Einde bericht

Bron: MAC3PARK

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.euDownload foto: Low-res Full-resEZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: