EU moet snel concurrerend energiebeleid voor 2030 maken

Den Haag, 17 April 2013 /EZPress/ - Het Europees Parlement heeft vandaag het `backloading`-voorstel, om de handel in CO2-uitstootrechten te beperken, afgewezen. Volgens VNO-NCW bood dit geen structurele oplossing, maar bezorgde het bedrijven juist onzekerheid. Er is nu vooral behoefte aan een klimaatvriendelijk en kostenconcurrerend energiebeleid voor 2030, aldus de ondernemingsorganisatie.

Grote uitdaging
Nu het voorstel om de kosten van uitstootrechten op te drijven voorlopig van tafel is, moet de Europese Commissie zich vooral richten op de echte prioriteiten voor de Europese Unie. Volgens VNO-NCW moet Europa snel aan de slag om een kostenconcurrerend, stabiel en klimaatvriendelijk energiebeleid voor 2030 te maken. `De groeiende kloof in energiekosten met de VS is een grote uitdaging voor het Europese bedrijfsleven dat aangepakt moet worden,` stelt ook de Europese ondernemingskoepel BusinessEurope.

Concurrentiepositie
Volgens VNO-NCW zal Europa moeten inzetten op een beter functionerend emissiehandelssysteem (ETS), dat een goed investeringsklimaat biedt aan de industrie en energiesector. Dit betekent dat bedrijven die mondiaal concurreren en CO2-efficient zijn, geen concurrentienadeel meer ondervinden door het ETS. Ook moet er een helder klimaatdoel voor 2030 afgesproken worden.
Daarbovenop zal de Europese Unie met een eigen strategie moeten komen. Dat moet als antwoord dienen op de verslechterde concurrentieverhouding met de Verenigde Staten, die profiteren van de winning van schaliegas en schalieolie.

//Einde bericht

Bron: VNO-NCW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: