Maatregelen om vogelgriep tegen te gaan

Den Haag, 10 April 2013 /EZPress/ - Staatssecretaris Sharon Dijksma gaat zich samen met de pluimveesector inzetten om het aantal uitbraken van vogelgriep in Nederland structureel te verminderen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ook meldt ze de Tweede Kamer dat ze besloten heeft geen landelijke ophok- of afschermplicht van pluimvee in te stellen. Ze heeft dit besluit genomen omdat een deskundigenadvies aangeeft dat er geen veterinaire noodzaak toe is. Daarnaast worden op korte termijn met Rusland afspraken uitgewerkt om de economische schade van uitbraken van vogelgriep fors te beperken.

Afspraken met Rusland
In de afgelopen periode heeft Rusland bij een uitbraak van vogelgriep steeds een importverbod voor pluimvee en pluimveeproducten ingesteld voor de hele provincie waar de uitbraak was geconstateerd. Deze week is op verzoek van de staatssecretaris een ambtelijke delegatie in gesprek gegaan met de Russische autoriteiten. Die zijn nu bereid afspraken te maken over beperking van hun maatregelen tot het gebied rond het bedrijf waar vogelgriep is vastgesteld. Het belangrijkste uit vogelgriep voortvloeiende exportprobleem kan hiermee worden opgelost.

Structurele maatregelen
Staatssecretaris Dijksma gaat op zeer korte termijn met de Europese Commissie in overleg over de ruimte binnen de EU regelgeving voor een manier van overkapping voor de buitenuitloop waarbij de vrije uitloopstatus blijft behouden en tegelijk de uitbraken van vogelgriep worden beperkt. Een dergelijke overkapping zal investeringen vergen. De staatssecretaris wil deze investeringen in het kader van het Europees Landbouwbeleid met een investeringssubsidie ondersteunen.

Minder uitbraken
Ook het pluimveebedrijfsleven zelf heeft acties ondernomen om het aantal uitbraken van vogelgriep te verminderen, zoals adviezen en toekomstige voorschriften op het gebied van hygiëne. Staatssecretaris Dijksma spreekt in haar brief aan de Tweede Kamer uit ervan overtuigd te zijn dat met het pakket aan acties en maatregelen het aantal uitbraken van vogelgriep zal verminderen.

//Einde bericht

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: