BZW pleit voor handhaving deeltijd WW

Tilburg, 22 Juni 2012 /EZPress/ - De BZW is het oneens met de conclusies die de Tweede Kamer trekt op basis van een recent onderzoek naar de effectiviteit van de regelingen deeltijd WW/werktijdverkorting. Daarom dringt de BZW bij minister Kamp aan op handhaving van de regelingen.

De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) is het oneens met de conclusies die de Tweede Kamer trekt op basis van een recent onderzoek naar de effectiviteit van de regelingen deeltijd WW/werktijdverkorting. In tegenstelling tot het onderzoek stelt de BZW dat de regelingen wel degelijk een positieve impuls hebben gegeven aan de werkgelegenheid in Brabant en Zeeland. Daarom dringt de BZW bij minister Kamp aan op handhaving van de regelingen deeltijd WW/werktijdverkorting in tijden van crisis.

De BZW heeft per brief aan minister Kamp Sociale Zaken en Werkgelegenheid gereageerd op het recente onderzoek naar het effect van werktijdverkorting/deeltijd-WW. Deze instrumenten zijn in de periode 2008-2011 ingevoerd waardoor bedrijven - die last hadden van de crisis - minder mensen hoefden te ontslaan. De onderzoekers stellen vast dat de regelingen geen noemenswaardig effect hebben gehad op de bedrijvigheid en werkgelegenheid. De BZW weerspreekt deze conclusie.

Tijdens de crisis in 2008-2009 hebben deze regelingen de maakindustrie in Brabant en Zeeland geholpen de zware crisis goed door te komen om direct daarna weer te kunnen profiteren van de aantrekkende vraag. Daardoor laat vooral de Brabantse economie over 2010 en 2011 weer mooie groeicijfers zien. Deze regelingen zijn bovendien nodig om een level playing field met het buitenland te creëren: ook in België, Duitsland en Frankrijk kunnen bedrijven in de maakindustrie in tijden van crisis terugvallen op deeltijd WW.

Uit het onderzoek is gebleken dat relatief veel industriële bedrijven gebruik hebben gemaakt van deze regelingen. Zij hebben te maken met steeds groter wordende schommelingen in de afzet. In tijden van crisis kan er sprake zijn van vraaguitval van 40 tot 50%, waardoor fors in (personeels)kosten moet worden gesneden. Wanneer de vraag weer aantrekt, moeten zij onmiddellijk kunnen opschakelen. De deeltijd WW stelt hen in staat beter met deze schommelingen om te gaan. BZW-voorzitter Peter Swinkels: "Dat effect zien we bij de maakindustrie in Zuidoost-Brabant, die in 2008 en 2009 ernstig werd getroffen door de crisis, maar in 2010 en 2011 optimaal wist te profiteren van de aantrekkende vraag."

De economische groeicijfers bevestigen deze ontwikkeling: zowel in 2010 als 2011 lag de groei van de regionale economie boven het landelijk gemiddelde. Landelijk groeide de economie in 2011 met 1.2%, maar die in Brabant groeide met 2.1% onder invloed van een sterke groei van de economie in Zuidoost-Brabant: 3.2%. Uit deze cijfers blijkt bovendien de trekpaardfunctie van de industrie: wanneer de industrie het goed doet, zien we een toename van de bedrijvigheid over de gehele linie. De BZW stelt daarmee vast dat de regelingen werktijdverkorting/deeltijd WW voor behoud van werkgelegenheid in de industrie hebben gezorgd, en voor een positieve impuls voor de werkgelegenheid in de gehele regio. Daarom pleit de BZW voor handhaving in tijden van economische crisis.

//Einde bericht

Bron: BZW

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: