Tien procent meer octrooi-aanvragen van Siemens in Europa

Veertig octrooi-aanvragen per dag

Den Haag, 28 November 2011 /EZPress/ - Het aantal uitvindingen in boekjaar 2011 bij Siemens is ten opzichte van vorig jaar met tien procent gestegen – tot circa 8.600. Dat is bijna 40 per werkdag. Per R&D-medewerker (momenteel 27.800 in totaal) is daarmee het aantal aangemelde uitvindingen de afgelopen tien jaar verdubbeld. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal eerste octrooi-aanvragen met 15 procent gestegen tot bijna 4.300, bijna 20 per werkdag. Bovendien is Siemens in Europa voor het eerst koploper geworden op het gebied van octrooi-aanvragen.

Twaalf buitengewoon succesvolle onderzoekers en ontwikkelaars hebben daar in bijzondere mate aan bijgedragen. Siemens heeft hen onlangs in München onderscheiden met het predikaat „Uitvinder van het jaar 2011“. Op hun naam alleen al staan 730 aangemelde uitvindingen en 636 toegekende individuele octrooien. „Dagelijks geven zij blijk van pioniersgeest, ondernemersgeest en internationale samenwerking – precies de dingen die we nodig hebben om ook morgen nog met succes op de wereldmarkten te kunnen opereren.“, aldus Siemens-topman Peter Löscher bij de prijsuitreiking. Hij kondigde aan, de investeringen in onderzoek en ontwikkeling (het afgelopen boekjaar EUR 3,9 miljard) in boekjaar 2012 met nog eens zo’n EUR 500 miljoen op te voeren.

In de actuele octrooistatistiek van het Europees Octrooibureau (voor het jaar 2010) behaalde Siemens met 2.135 aanmeldingen voor het eerst in haar geschiedenis de eerste plaats, vóór Philips, BASF en Samsung. „In Duitsland en Europa samen hebben we het aantal eerste octrooi-aanvragen ten opzichte van vorig jaar met 18 procent kunnen opvoeren“, aldus Klaus Helmrich, bestuurslid en Chief Technology Officer van Siemens AG. „Ook wereldwijd gezien worden onze medewerkers steeds innovatiever: gemiddeld meldt elke R&D-medewerker tegenwoordig dubbel zoveel uitvindingen aan als in 2001.“

De twaalf uitvinders van het jaar 2011 komen uit Duitsland (Berlijn, Erlangen, München, Neurenberg), uit Denemarken, Zwitserland en de Verenigde Staten. Dankzij hun octrooien zijn tal van producten ontstaan die de industrie energiezuiniger en milieuvriendelijker maken. Zo dragen ze er bijvoorbeeld toe bij, dat zeewater veel energiezuiniger dan tot nu toe kan worden ontzilt en omgezet in drinkwater. Dat de levensduur van windmolens wordt verlengd. Dat motoren en energiecentrales efficiënter worden. En dat met behulp van een nieuwe software-architectuur complexe automatiseringssystemen kunnen worden ontworpen die de voor de productie in fabrieken benodigde ressources minder belasten. In de medische zorg heeft het idee van een van de onderscheiden uitvinders betere diagnoses van beroertes mogelijk gemaakt. Zo wordt dankzij een nieuwe technologie de beeldkwaliteit van bepaalde magneetresonantie-opnamen zo sterk verbeterd dat de artsen snel de omvang van de schade in de hersenen kunnen vaststellen en zien, welk weefsel nog te redden is.

„Met elke idee, elke uitvinding en elk octrooi dragen onze onderzoekers en ontwikkelaars nieuwe stenen aan voor de verdere groei van Siemens“, aldus Peter Löscher. „Pioniersgeest is het bloed van onze onderneming – we hebben mensen nodig die een verschil willen maken. Betrokken, creatieve medewerkers, die onontgonnen gebied durven te betreden en die antwoorden op de grote vragen van onze tijd zoeken en weten te vinden.“

De onderscheiding „Uitvinder van het Jaar“ kent Siemens sinds 1995 jaarlijks toe aan eminente eigen onderzoekers en ontwikkelaars, van wie de uitvindingen in aanzienlijke mate bijdragen tot het succes van de onderneming.

Uitvoerige portretten van de uitvinders en hun innovaties, alsmede persfoto’s zijn online te vinden op www.siemens.com/press/inventors2011

Het aantal aanmeldingen van uitvindingen en octrooien is berekend op basis van voortgezette bedrijfsactiviteiten. Nieuwe ontwikkelingen bij Osram en Siemens IT Solutions and Services zijn dus buiten beschouwing gebleven.

//Einde bericht

Bron: Siemens Nederland N.V.

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: