Abvakabo FNV: Minister Kamp zaait onnodig paniek

Zoetermeer, 16 November 2011 /EZPress/ - Abvakabo FNV vindt het onverantwoord dat minister Kamp de pensioenfondsen dwingt om op basis van de huidige regelgeving verplicht te korten op de pensioenen. Waarnemend voorzitter Corrie van Brenk van Abvakabo FNV: ‘Volgend jaar wordt een grote stelselwijziging voor de pensioen doorgevoerd. Hoogstwaarschijnlijk kunnen de pensioenfondsen hun dekkingsgraden dan berekenen op basis van een stabielere rente. Waarom dan nu onnodig paniek zaaien onder duizenden gepensioneerden?’

De dekkingsgraden (een indicatie voor de vermogenspositie) van de pensioenfondsen worden berekend op basis van de dagelijks wisselende rentestanden. Door de crisis is de rentestand extreem laag en dat betekent dat veel pensioenfondsen niet kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte dekkingsgraad van 105 procent.

Abvakabo FNV pleit al geruime tijd voor het afschaffen van de waardering van de dekkingsgraden op basis van de dagelijks schommelende rente. De overheid erkent dit. Met de invoering van het zogeheten nieuwe pensioencontract in 2013 of meer waarschijnlijk in 2014, wordt er een nieuwe waarderingsmethodiek gekozen. Het komt er naar verwachting op neer dat pensioenfondsen voortaan kunnen rekenen met een stabielere rente. Als pensioenfondsen mogen rekenen met een iets hogere rente dan op dit moment, dan zouden de huidige problemen veel minder groot zijn.

De bond vindt dat minister Kamp, in de wetenschap dat hij in de zeer nabije toekomst afstapt van de onjuist gebleken marktrente-benadering, het niet kan maken om pensioenfondsen nu te verplichten te korten, juist als gevolg van die benadering. Van Brenk: ‘Wij hebben wij de minister een brief gestuurd waarin we hem vragen om enige souplesse. Tot op heden hebben we geen signaal ontvangen dat de minister van plan is om hieraan gehoor te geven. Onbegrijpelijk als we toch al van plan zijn om die spelregels te veranderen. De minister zou de pensioenfondsen uitstel moeten verlenen van ingrijpende kortingsmaatregelen. In ieder geval totdat de nieuwe waarderingsregels bekend zijn.’

Het wrange is volgens Van Brenk dat de rente zo laag is dankzij het beleid van de centrale banken sinds de financiële crisis van 2008. ‘Om banken lucht te geven, bieden zowel de Amerikaanse Federal Reserve als de Europese Centrale Bank geld aan tegen historisch lage tarieven. Dat helpt de veroorzakers van de crisis, de banken, maar raakt pensioenfondsen hard en miljoenen ouderen.’

//Einde bericht

Bron: Abvakabo FNV

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: