Nieuwe stimuleringsregeling leidt tot groei duurzame energie

Den Haag, 06 Juli 2011 /EZPress/ - Door de nieuwe stimuleringsregeling voor duurzame energie (de SDE+) kunnen bijna zeshonderd projecten worden gerealiseerd voor de productie van groen gas en het opwekken van elektriciteit uit biomassa, wind en zon. Daarmee wordt de opwekking zeker gesteld van een hoeveelheid duurzame energie die voldoende is voor het verbruik van 120 duizend huishoudens.

Veel animo
Voor de SDE+ regeling die op 1 juli 2011 werd opengesteld, is veel animo. Er is voor circa 1,5 miljard euro aan projecten ingediend, wat overeenkomt met het beschikbare budget. De projecten die zijn ingediend, hebben een garantieprijs van maximaal 9 cent per kilowattuur elektriciteit of 62 cent per kubieke meter groen gas.

Concurreren
De regeling is zo opgezet dat verschillende vormen van duurzame energie met elkaar concurreren en producenten worden geprikkeld voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te schrijven.

Minder afhankelijk van olie, kolen en gas
`Met deze aanpak wekken we per euro belastinggeld veel meer groene energie op,` aldus minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. `Hierdoor groeit het aandeel duurzame energie, zodat we minder afhankelijk worden van olie, kolen en gas.`

De subsidie overbrugt het verschil tussen de garantieprijs van de hernieuwbare energie en de geldende energieprijzen. Als de marktprijs voor een kilowattuur elektriciteit 5 cent is, bedraagt de subsidie 4 cent. Hoe hoger de energieprijs, hoe lager de subsidie en vice versa. De subsidie geldt voor hoogstens 15 jaar.

Beooordeling projecten
Agentschap NL, de uitvoeringsorganisatie voor de SDE+ regeling, gaat de ingediende projecten de komende weken beoordelen om vast te stellen of aan alle voorwaarden van de regeling is voldaan. Zo moeten aanvragers beschikken over de nodige vergunningen, moeten ze aannemelijk maken dat ze een goede kosteninschatting hebben gemaakt en dat ze kunnen beschikken over de nodige financiering.


//Einde bericht

Bron: Ministerie van EL&I

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: