Veel misvattingen over elektrische auto’s

Utrecht, 09 April 2011 /EZPress/ - Autorijdend Nederland weet weinig van de elektrische auto en heeft vragen over deze nieuwe technologie, blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Twee derde van de automobilisten kent de elektrische auto alleen van naam, een zelfde percentage geeft aan behoefte te hebben aan informatie over kosten en opladen. “Onafhankelijke voorlichting is nodig voor een soepele introductie”, zegt Vera Dalm, directeur van Milieu Centraal.

Verschillende misvattingen, zowel ten positieve als ten negatieve doen de ronde. Opvallend veel automobilisten zijn de mening toegedaan dat ze met een elektrische auto onderweg makkelijk kunnen stranden, hoewel dit niet erg aannemelijk is. Afhankelijk van het type elektrische auto moet de accu na 70 tot 200 kilometer bijgeladen worden.

60 Km
De meeste automobilisten rijden slechts twee keer per maand afstanden van 60 km of meer aan één stuk. Automobilisten worden tijdig gewaarschuwd voor een dreigende lege accu met een signaalfunctie op het dashboard. Er komen daarnaast steeds meer oplaadpalen, en komen er snellaadpalen. De elektrische auto kan ook worden opgeladen via een gewoon stopcontact. Wie het bereik van de elektrische auto aanzienlijk wil verhogen kan kiezen voor een range-extender, een kleine brandstofhulpmotor.

Milieuvriendelijk
Een andere misvatting die in het onderzoek van Milieu Centraal naar voren komt is dat een elektrische auto helemaal niet zo milieuvriendelijk zou zijn. Veertig procent van de automobilisten is deze mening toegedaan. Dit terwijl de elektrische auto juist tot de meest milieuvriendelijke auto’s kan worden gerekend van dit moment. Er komen geen uitlaatgassen uit de auto tijdens het rijden - goed voor de luchtkwaliteit - en de elektrische auto heeft een lage CO2-uitstoot.

Op het energielabel van de auto zal straks nul staan. Er is echter wel uitstoot van CO2 bij de opwekking van elektriciteit die nodig is voor de accu. Dit is ongeveer de helft van de CO2 die vrij komt bij een verbrandingsmotor op conventionele autobrandstoffen. Ook wanneer je de totale levenscyclus inclusief de productie van een accu vergelijkt met die van een conventionele brandstofauto is de elektrische auto een stuk milieuvriendelijker.

Vooral de hoog opgeleide autokenner met leaseauto overweegt nu al een elektrische auto aan te schaffen. Milieu blijkt daarbij een belangrijk argument te zijn.

Bron: Milieu Centraal

//Einde bericht

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: