Istanbul aantrekkelijkste Europese stad om in vastgoed te investeren

Financieringstekort en regulering vertragen herstel vastgoedmarkt

Amsterdam, 10 Februari 2011 /EZPress/ - Istanbul is de meest aantrekkelijke stad in Europa om vastgoed te kopen of te ontwikkelen. Op plaats twee en drie volgen respectievelijk Londen en München. Amsterdam is pas op plaats 21 terug te vinden. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Emerging Trends in Real Estate van PwC en het Urban Land Insitute (ULI). Een onderzoek onder 600 internationale beslissers in de vastgoedsector. Ondanks het enthousiasme voor steden als Istanbul, laat het rapport zien dat investeerders overal in Europa alleen oog hebben voor onroerend goed van topkwaliteit op toplocaties met de sterkste huurders. De belangstelling voor vastgoed van mindere kwaliteit (secondary property) staat ook in 2011 onder druk.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen het verwachte resultaat met bestaande investeringen in vastgoed, met het aankopen van nieuw vastgoed of met het zelf ontwikkelen van vastgoed. Istanbul staat op de tweede plaats als het gaat om het verwachte resultaat met bestaande investeringen. München bekleedt de toppositie in deze markt. Gaat het om het verwachte resultaat met nieuwe acquisities of vastgoedontwikkelingen, dan staat Istanbul bovenaan. Een snelle stijging na de vijfde plaats in de ranking vorig jaar. Belangrijke achterliggende reden voor deze toppositie is de relatief geringe impact die de economische crisis op de Turkse vastgoedmarkt heeft gehad.

Top-5 vastgoedinvesteringen
Respondenten werden eveneens gevraagd welk type onroerend goed zij voor 2011 als de beste investering zien. Daaruit blijkt dat retail (winkelcentra en winkelstraten) op nummer één staat. Gevolgd door kantoorruimte op twee, huurwoningen op drie en hotels en vastgoed met gemengde functie op plaats vier en vijf. De hoge ranking van kantoorruimte lijkt te contrasteren met de recente berichten over leegstand op de Nederlandse zakelijke vastgoedmarkt. Het gaat hierbij echter om kantoorruimte van topkwaliteit op zakelijke toplocaties. Ook in Nederland blijft er animo voor investering in dergelijke toplocaties. Denk daarbij aan de Amsterdamse Zuid-as.

Amsterdam onderaan de ranglijst
Net als in andere jaren, staat Amsterdam ook dit jaar weer laag op de ranglijsten. Als het gaat om de verwachtingen van Amsterdam voor bestaande investeringen, dan staat onze hoofdstad op plaats 21 (van de 27) tussen steden als Rome, Brussel en Madrid. Kijken we naar de aankoop of ontwikkeling van nieuw onroerend goed, dan staat Amsterdam op de 19e plaats. Op de laatste plaats eindigden dit jaar Athene en Dublin.

Financieringstekort en regulering vertragen herstel
Hoewel herstel in aantocht is, wordt deze geremd doordat de vastgoedmarkt beduidend complexer is geworden. “Dat komt vooral door de huidige druk op bankfinancieringen en de sterk toegenomen regulering. De bereidheid van banken om vastgoed te financieren wordt enerzijds geremd door de Basel III regelgeving, maar ook door de omvang van bestaande financieringen van commercieel vastgoed”, aldus Jeroen Elink Schuurman, verantwoordelijk voor de vastgoedpraktijk van PwC. “Hiermee is het enorme bedrag van Euro 960 miljard gemoeid. Waarvan een derde betrekking heeft op de financiering van vastgoed van mindere kwaliteit (secondary property) dat met een hoge ratio is gefinancierd”. Daarnaast bestaat de verwachting dat nieuwe partijen – zoals verzekeringsmaatschappijen - in de markt zullen stappen als verschaffers van vreemd vermogen. Hier tegenover staat is dat verstrekkers van eigen vermogen zoals institutionele beleggers en private equity dit jaar naar verwachting hun weg terug zullen vinden naar de onroerendgoedsector.”

Naast het uitdagende financieringsklimaat worden vastgoedondernemers ook geconfronteerd met een veelheid aan nieuwe regelgeving zoals Solvency II, Basel III, AIFMD en IFRS lease accounting. “Deelnemers aan het onderzoek geven aan dat dit enerzijds zal leiden tot hogere managementkosten voor de belegger en anderzijds tot het verdwijnen van kleinere asset managers”, licht Elink Schuurman toe. “De vastgoedmarkt is dermate complex geworden dat vooral kleinere spelers niet kunnen voldoen aan de nieuwe eisen dan wel de toenemende managementkosten niet zelfstandig kunnen dragen. Om de nieuwe meer gecompliceerde marktsituatie mede als gevolg van de nieuwe regelgeving het hoofd te kunnen bieden, moeten marktpartijen meer investeren in gespecialiseerd personeel.”

//Einde bericht

Bron: PwC

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: