Psychiatrische patient onnodig dupe van stigmatiserende plannen Klink

Utrecht, 28 Juni 2010 /EZPress/ - Psychiaters zijn zeer verontwaardigd over de bezuinigingsplannen van minister Klink om voor de tweedelijns psychiatrische zorg eigen bijdragen in te stellen: daarmee wordt de toch al kwetsbare groep psychiatrische patiënten onrechtvaardig hard getroffen. Dat eigen bijdragen niet in alle medisch specialismen worden toegepast, wekt bovendien de suggestie dat het inschakelen van hulp in de GGz een eigen keuze en geen noodzaak is!

"Deze discriminatoire bezuinigingsvoorstellen schieten ons in het verkeerde keelgat en we zullen hier dan ook krachtig tegen protesteren. Waarom moeten patiënten met een ernstige of chronische psychiatrische stoornis wel een eigen bijdrage betalen en patiënten met een ernstige of chronische somatische aandoening niet? Bovendien mag en hoeft besparen in de GGz niet ten koste van de patiënt; het alternatief ligt bij structurele ingrepen die meer bezuinigingswinst kunnen opleveren, zoals de ontschotting en stroomlijning van de financiering van de zorg", aldus Rutger Jan van der Gaag, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

De wetenschappelijke beroepsvereniging van psychiaters begrijpt dat ook de GGz niet ontkomt aan bezuinigingen, maar zij maakt zich ernstig zorgen over de manier waarop het Kabinet dat wil gaan doen. Structurele hervormingen van het stelsel zullen op den duur meer opleveren dan welke eigen financiële bijdrage van de patiënt of welk verhoogd eigen risico dan ook. Kwetsbare psychiatrische patiënten uitsluiten van noodzakelijke zorg door financiële drempels op te werpen, levert de patiënt, zijn naasten, zijn werkgever en uiteindelijk de hele maatschappij, meer kosten op dan de bezuinigingsmaatregelen kunnen besparen.

De NVvP heeft eigen voorstellen voor een doelmatigere GGz opgesteld, waarbij kwetsbare patiënten worden ontzien. Centraal in die voorstellen staan onder meer hervorming van de financiering, vermindering van administratieve lasten, afschaffing van vertragende indicatieorganen en investering in controleerbare zorg. De NVvP zal haar inspanningen om het Kabinet van haar bezuinigingsvoorstellen te overtuigen onverminderd doorzetten en zal constructief het overleg zoeken met VWS en andere belanghebbende partijen over alternatieve oplossingen.

Zie de website www.nvvp.net voor de uitgebreide NVvP-aanbevelingen en voorstellen inzake bezuinigingen in de GGz.

//Einde bericht

Bron: Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVVP)


Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: