CBS: Fors meer 65-plussers hebben een auto

Den Haag, 06 Januari 2010 /EZPress/ - In de periode 2000-2009 is het aantal 65-plussers met een personenauto fors gestegen. Onder 80-plussers is het autobezit zelfs verdubbeld.

Ouderen hebben samen ruim 1 miljoen auto's
Op 1 januari 2009 stonden 1,1 miljoen particuliere personenauto's op naam van een 65-plusser. Dit is een stijging van bijna 46 procent ten opzichte van 2000.

Het autobezit is het sterkst toegenomen onder 80-plussers. In de periode 2000-2009 verdubbelde het aantal auto's bijna in deze groep naar 162,5 duizend. Bovendien hebben steeds meer personen van 90 jaar of ouder een auto. Begin 2009 waren dat er 7 duizend. Dat is bijna 2,5 keer zo veel als aan het begin van deze eeuw.

Ouderen maken minder kilometers
Oudere senioren maken veel minder kilometers met hun auto dan jongere. Met hun auto's legden 80-plussers in 2008 gemiddeld ruim 5,2 duizend kilometer af, terwijl 65- tot 70-jarigen bijna twee keer zo veel kilometers maakten. Dat is nog altijd fors minder dan 18-65-jarigen: die reden in 2008 gemiddeld bijna 12,9 duizend kilometer met hun auto's.

Hoe ouder de bezitter, hoe ouder en lichter de auto
Oudere 65-plussers hebben oudere en lichtere auto's dan jongere senioren. Auto's van 65- tot 70-jarigen waren begin 2009 gemiddeld nog geen 9 jaar oud, terwijl die van 90-plussers gemiddeld bijna 13 jaar oud waren. De auto's van deze oudere senioren waren bovendien gemiddeld bijna 155 kilo lichter dan die van 65- tot 70-jarigen.

//Einde bericht

Bron: CBS

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: