Elke Nederlander is verdachte door nieuwe paspoortwet

Naarden, 21 Juli 2009 /EZPress/ - Het lijkt erop dat het besluit van de overheid om biometrische gegevens van alle Nederlandse burgers in een centrale database op te slaan, onzorgvuldig is geweest. Elke Nederlandse burger is met deze wet een verdachte en kan op iedere plek ongemerkt worden geïdentificeerd. De burger wordt daarmee gemakkelijk een speelbal van overijverige opsporingsdiensten. Minister Hirsch Ballin heeft zich hiervoor moeten verantwoorden tegenover het Internationaal Comité voor de Mensenrechten van de VN.

De paspoortwet is krap een maand oud, maar nu al lijkt een essentieel deel ervan op de schop te gaan. Verleden week heeft minister Hirsch Ballin voor het Internationaal Comité voor de Mensenrechten verklaard dat de vingerafdruk waarschijnlijk beter vervangen kon worden door een iriscode (i.e. het gekleurde deel van het oog rond de pupil). De opsporingsdiensten kunnen de database dan niet meer gebruiken. Dat zou veel gevoeligheden rond de nieuwe paspoortwet wegnemen. Een zeer opmerkelijke uitspraak, mede omdat de nieuwe paspoortwet dit nu juist mogelijk heeft gemaakt. De uitspraak impliceert dat delen van de nieuwe paspoortwet, met name betreffende de centrale opslag van de vingerafdrukken en de daaraan gekoppelde opsporingsfunctie, heroverwogen dienen te worden.

Volgens de nieuwe paspoortwet zullen vanaf oktober dit jaar zowel een foto van het gezicht als een vingerafdruk in het Nederlandse paspoort worden opgeslagen. Dit is het resultaat van langdurig internationaal en Europees overleg. Het doel van het opslaan van digitale vingerafdrukken en een gelaatsscan in het paspoort is om betrouwbaarder te kunnen controleren of de persoon daadwerkelijk bij het paspoort hoort. Voor het bestrijden van identiteitsfraude is dat voldoende. Wat velen zich niet realiseren, is dat volgens dezelfde wet de biometrische gegevens tegelijkertijd in een centrale database worden opgeslagen, zodat opsporingsdiensten strafbare feiten aan de vingerafdruk kunnen koppelen. Eerder zijn in landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland vergelijkbare voorstellen afgewezen door het parlement en privacy deskundigen. In Nederland zijn de adviezen van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), dat zich in 2007 kritisch heeft uitgelaten over de nieuwe wet, terzijde gelegd.

Ondersteund door de bevindingen van het CBP, de vele burgerrechtenbewegingen en experts, en niet in de laatste plaats door de recente uitspraken van de minister zelf, betekent dat het volgende:
Wanneer Nederland als exponent van de Europese rechtshandhaving toetreding van Europa tot het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) bepleit (zie NRC 18 juli `09), is het raadzaam eerst in eigen land de burger- en grondrechten op het gebied van privacy en persoonlijke levenssfeer te respecteren. Om dat te bereiken dient
- de nieuwe paspoortwet op punten te worden heroverwogen
- het aanleggen van de centrale biometrische database per direct te worden opgeschort
- het mandaat van het CBP te worden uitgebreid.

//Einde bericht

Bron: European Biometrics Group

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: