Hogere rente spaarloon stimulans levensloop

Den Haag, 08 Juni 2007 /EZPress/ - AEGON stimuleert deelname aan levensloop met hogere rente voor spaarloon

Spaarloon staat de doorbraak van de levensloopregeling in de weg. AEGON biedt daarom vanaf nu de mogelijkheid gelijktijdig een spaarloon- en levenslooprekening te openen. Dit maakt de jaarlijkse keuze voor één van de regelingen makkelijker. Ook de basisrente van spaarloon en levensloop zijn voortaan gelijk (bij introductie 3,5%(1)). Met deze initiatieven wil AEGON de keuze voor de levensloopregeling stimuleren. AEGON is in het eerste jaar dat de levensloopregeling bestaat uitgegroeid tot marktleider onder verzekeraars, met een ingelegd levensloopsaldo van 138 miljoen euro tot en met het eerste kwartaal van 2007 en heeft ruim 1.100 collectieve contracten met werkgevers gesloten.

Nu zijn de spaarrentes van spaarloon en levensloop lastig te vergelijken en moet men verschillende papieren invullen om aan levensloop mee te doen. Omdat men opziet tegen deze barrières, blijven de meeste Nederlanders 'uit gewoonte' meedoen aan spaarloon. De twee regelingen zijn lastig met elkaar te vergelijken en bij de jaarlijkse keuze vormt het moeten invullen van allerlei formulieren een barrière. AEGON geeft een werknemer daarom voortaan elk jaar eenvoudig de mogelijkheid te kiezen tussen spaarloon en levensloop. Voorwaarde is uiteraard dat de werkgever spaarloon en levensloop collectief bij AEGON heeft ondergebracht, en dat de werknemer zowel een AEGON SpaarloonRekening als een AEGON LevensloopRekening heeft.

Lans Bovenberg reageert positief
Professor Lans Bovenberg, hoogleraar algemene economie aan de Universiteit van Tilburg, wetenschappelijk directeur van Netspar, en één van de grondleggers van de levensloopregeling: 'AEGON's initiatieven om de administratieve barrières te slechten en de rentes gelijk te stellen, lijken misschien weinig verheffend maar schijn bedriegt. Veel Nederlanders blijven op dit moment uit automatisme meedoen aan het spaarloon en denken vaak niet na of levensloop voor hen een beter alternatief zou kunnen zijn. De door AEGON aangeboden faciliteit helpt mensen om een bewustere keus te maken.'

Belangrijk signaal aan kabinet
'Verder sorteert AEGON voor op het, in het regeerakkoord uitgesproken, voornemen om spaarloon en levensloop te integreren. Met deze actie geeft AEGON ook aan dat zij vertrouwen heeft in de toekomst van levensloop. Dat is een goede zaak. Levensloop heeft het in zich om in de komende jaren uit te groeien tot de slagader voor de financiële planning van burgers. De actie van AEGON is daarom een belangrijk signaal aan het kabinet om snel het voornemen uit te voeren om de levensloopregeling verder uit te breiden in de richting van een voorziening ten behoeve van inkomensderving', laat Bovenberg desgevraagd weten.

Lange termijn versus korte
Het afschaffen van spaarloon zou de levensloopregeling een flinke impuls kunnen geven. Bij de introductie van levensloop zagen we dat de inleg in spaarloon toenam. De introductie van levensloop leek óók goede reclame voor spaarloon. De levensloopregeling is echter onvergelijkbaar met spaarloon. Spaarloon is bedoeld voor consumptie op korte termijn (vier jaar), de levensloopregeling is bedoeld voor inkomensaanvulling op de lange termijn. Het levensloopsaldo leent zich er daardoor ook voor om te beleggen.

Spaarloon soepel in levensloop laten overgaan
Wat in Nederland voorkomen moet worden bij het verdwijnen van spaarloon, is dat de huidige stortingen in spaarloon in de huishoudportemonnee belanden. Het automatisme om te sparen mag niet verloren gaan. Door de steeds verder terugtrekkende overheid zal de Nederlander meer en meer voor zijn eigen inkomen moeten gaan zorgen. Daarvoor is dan wel vanaf jonge leeftijd een spaardiscipline nodig. Spaarloon verschaft die nu, en dat is een goede zaak. De overheid zou spaarloon daarom zorgvuldig moeten begeleiden naar levensloop.

(1)De rente is variabel en kan op dagbasis wijzigen.


//EINDE PERSBERICHT

Bron: AEGON Nederland

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: