Consumentenautoriteit vordert dwangsommen in bij Pretium

Den Haag, 12 Mei 2009 /EZPress/ - De Consumentenautoriteit heeft na een controle vastgesteld, dat Pretium Telecom doorgaat met het op onjuiste wijze werven van klanten voor vastnet telefoonabonnementen. Op basis hiervan vordert de Consumentenautoriteit een dwangsom in van in totaal 35.000,- euro.

Dat meldt de toezichthouder vandaag. Volgens staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken is het in het belang van een sterke consumentenbescherming dat de toezichthouder bovenop deze zaak zit. "De consument moet absoluut weten met wie hij een gesprek voert en waarom. De toezichthouder blijft hier dan ook scherp op toezien en treedt indien nodig weer op," aldus Heemskerk.

Dwangsom
In een controle bij een aantal callcenters die in opdracht van Pretium werken heeft de Consumentenautoriteit opgenomen gesprekken gevorderd. Na onderzoek daarvan heeft de toezichthouder een veelvuldige overtreding geconstateerd van de regel dat het bedrijf dat klanten werft per telefoon aan het begin van het gesprek duidelijkheid moet verschaffen over zijn identiteit en het commerciële doel van zijn telefoontje. Omdat de Consumentenautoriteit in haar eerdere besluit het bedrijf heeft gelast haar telefonische werving conform de regels aan te passen, verbeurt het bedrijf hiermee dwangsommen van in totaal EUR 35.000,=. De Consumentenautoriteit zal de komende maanden de wervingspraktijk van Pretium Telecom strikt blijven monitoren. De toezichthouder zal waar nodig opnieuw dwangsommen opleggen om naleving van de lasten af te dwingen.
Pretium Telecom bestrijdt dat zij de opgelegde lasten heeft overtreden en daarmee dwangsommen heeft verbeurd. Het bedrijf heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het boetebesluit van de Consumentenautoriteit. Dit bezwaar is momenteel in behandeling.

Achtergronden

Op 7 maart jl. heeft de Consumentenautoriteit naar buiten gebracht dat zij Pretium Telecom een boete van EUR 87.000,= heeft opgelegd voor de manier waarop het bedrijf via de telefoon klanten werft. Daarnaast heeft de Consumentenautoriteit in dat besluit het bedrijf drie lasten onder dwangsom opgelegd om ervoor te zorgen dat de wervingspraktijk in overeenstemming wordt gebracht met de geldende regels. Omdat bij de controle bleek dat het bedrijf op het punt van de vermelding van de identiteit en het commerciële doel van het gesprek nog steeds de geldende regels niet naleeft, verbeurt het nu dwangsommen. De ontbindingstermijn wordt inmiddels wel correct vermeld in de welkomstbrief. Het onderzoek naar de correcte vermelding van de gesprekskosten loopt nog.

//Einde bericht

Bron: Ministerie van Economische Zaken

Dit is een origineel persbericht. EZPress® News Distribution BV. www.ezpress.eu
EZPress® is niet aansprakelijk voor de juistheid van de inhoud.
De verantwoordelijkheid daarvan ligt uitsluitend bij de aanbieder.
© EZPress® News Distribution BV - Alle rechten voorbehouden. Een onderneming van Larus Holding BV.
Onze Partners: